Tag Archives: บรรเลงดนตรีไทย

กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย บรรเลงเพื่อถวายเป็นราชสักการะบูรพกษัตริย์ “ดุษฎีบูชสัตตบูรพกษัตราธิราชเจ้า” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ และอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment