Tag Archives: ประกวดวงดนตรีสตริง

การประกวดดนตรีสตริงเยาวชน และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีสตริงเยาวชน และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ปี 2561 ในลานวัฒนธรรม งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2561 ->> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment