Tag Archives: ประกาศรับสมัครร้านเกมสีขาว

รับสมัครร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔ >>> โหลด ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔ (PDF, 1.38 Mb)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ร้านเกมสีขาว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment