Tag Archives: ประจวบ

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ … Continue reading

Posted in รัฐพิธี | Tagged , , , , , | Leave a comment

งานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (PDF) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (ล่าสุด) PDF โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ (PDF) โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (PDF) โหลดเอกสารตัวอย่างการแต่งกาย (PDF) โหลดแบบตอบรับร่วมจัดริ้วขบวน (PDF) แบบตอบรับเข้าร่วมเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย (PDF) … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , | Leave a comment

พิธีเปิดกิจกรรม “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว”

พิธีเปิดกิจกรรม  “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  และงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๔ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ  บริเวณสะพานปลา  อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ๕๔ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๔-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าู่สู่หน้าประเพณี

Posted in ประเพณี | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑.ไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน ประมาณ ๕๐๐ คน ชาวไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอดจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี ๒. ไทยทรงดำ ชุมชนร่มไทร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกม.๕ หมู่ ๖ บ้านเกตุเอน ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีไทยทรงดำทั้งหมด ๔๙ หลังคาเรือน เป็นชาย ๗๓ คน หญิง … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งองค์กรในการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด ภายใต้การอำนวยการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ๑ สภา สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ สภา สภาวัฒนธรรมตำบลและเทศบาล ๖๓ สภา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ๑ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ๔ ศูนย์ ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ๑๕ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัด ๑ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๓๖ ศูนย์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ๕๑ คน … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านศาสนา

ข้อมูลด้านการนับถือศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสำรวจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีศาสนิกชนทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๖๓ คน แยกเป็นศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ พุทธศานิกชน จำนวน ๔๙๖,๘๖๓ คน อิสลามิกชน จำนวน ๔,๗๕๐ คน คริสต์ศาสนิกชน จำนวน ๒,๔๕๐ คน จำนวนศาสนสถานประจำปี ๒๕๕๓ >> จำนวนวัดและที่พักสงฆ์ปี ๕๓ >> เจ้าคณะปกครองสงฆ์ปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอหัวหินปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอปราณบุรีปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอสามร้อยยอดปี … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศาสนา | Tagged , , , | Leave a comment