Tag Archives: ประจำปี ๒๕๕๔

รับสมัครร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔ >>> โหลด ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔ (PDF, 1.38 Mb)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ร้านเกมสีขาว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๔

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ … Continue reading

Posted in พิธีวันฉัตรมงคล, รัฐพิธี | Tagged , , | Leave a comment

การแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุรักษ์มรดกไทย ๕๔

การแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก การแสดงศิลปวัฒนธรรม

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , | Leave a comment

มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว ในงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว จาก มอบรางวัลการประกวดวงกลองยาว

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , | Leave a comment

พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๔ จาก พิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ปี … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , | Leave a comment

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินงานประจำวัน งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment