Tag Archives: พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment