Tag Archives: มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ในงานท่องเที่ยวประจวบคีีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒-๖๐๒๐๑๙ และ ๐๓๒-๕๕๐๑๔๙ ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, สุดยอดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๖ วีดีโอสรุปผลการจัดงานสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๖ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์   ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถของเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  และความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด  … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติในงานสะพานวัฒนธรรม ปี ๕๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมและตื่นตาตื่นใจกับ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ Thai Kite & International Kite. ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย สมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , | 2 Comments

ขอเชิญเที่ยวงานสะพานวัฒนธรรม ประจำปี ๕๕

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดการกิจกรรมการแสดง “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” บริเวณสะพานปลาหน้าอ่าวประจวบฯ ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ๑. กิจกรรมการประกวดดนตรีโพล์คซองเยาวชน ๒. ดนตรีสตริงเยาวชน บอสซ่า โดย วงแฟมิลี่ คลองวาฬ วันเสาร์ที่ ๑๑ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , | Leave a comment

เชิญชวนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

เชิญชวนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดให้มีกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ณ บริเวณสะพานปลา อ่าวประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยเน้นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านด้านวัฒนธรรม/ศิลปะ/ของที่ระลึก/อาหาร/การละเล่น (พื้นที่จำหน่าย (ล็อค) ขนาด กว้าง ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร) แจ้งความประสงค์ได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ โทร. ๐ ๓๒๖๐ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

พิธีเปิดกิจกรรม “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว”

พิธีเปิดกิจกรรม  “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  และงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๔ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ  บริเวณสะพานปลา  อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ๕๔ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๔-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment