Tag Archives: รัฐพิธี

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๔

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ จาก พิธีวันฉัตรมงคล ๕๔ … Continue reading

Posted in พิธีวันฉัตรมงคล, รัฐพิธี | Tagged , , | Leave a comment

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ … Continue reading

Posted in รัฐพิธี | Tagged , , , , , | Leave a comment