Tag Archives: รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร => โหลดเอกสารการประกาศรับสมัคร => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     => ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment