Tag Archives: รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๕/๑ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๘ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment