Tag Archives: ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ยาม

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment