Tag Archives: วัฒนธรรมวินิต

ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศผลการคัดเลือก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment