Tag Archives: วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม  รวมพลังทุกศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์กิจกรรม  “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment