Tag Archives: วันพระ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปี ๒๕๖๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕) ณ ศาลากาญจนาภิเษก ๘๐ ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. **การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพื้นถิ่น

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment