Tag Archives: วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันสำคัญทางศาสนา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment