Tag Archives: วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส. หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ ๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment