Tag Archives: ว่าวไทย

ชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติในงานสะพานวัฒนธรรม ปี ๕๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมและตื่นตาตื่นใจกับ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ Thai Kite & International Kite. ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย สมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , | 2 Comments