Tag Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส. หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ ๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ขอเชิญองค์กรเครือข่าย เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทบุคคล มี ๓ ด้าน คือ ด้านศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม ๒. ประเภทองค์กร มี ๑ ด้าน คือ ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบเสนอผลงานได้ที่นี่ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบเสนอผลงานประเภทบุคคล แบบเสนอข้อมูลและผลงานขององค์กร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

งาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ชั้นล่างหอประชุมองค์การบริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการกาชาดจังหวัด กรรมการ สมาชิกสโมสร มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน พร้อมประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๙ น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี … Continue reading

Posted in ๕ ธันวามหาราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข่าวตัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม , บุคคลผู้กระทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี , ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น และรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ – ประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่ พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หัวข้อ เมืองเกาะหลักคุมเข้มร้านเกม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๕

งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๕ และโครงการรณรงค์งดเหล้าออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว และงานชักพระ (ลากพระ) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยในคืนวันออกพรรษาจะมีพิธีฉลองเรือพระ ณ  บริเวณพิธีหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์   และเช้าวันออกพรรษาตรงกับ วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๑   ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เดินลงมาจากเชิงบันไดเขาช่องกระจกเพื่อรับบิณฑบาต มีขบวนรถพระบรมสารีริกธาตุ  และเรือชักพระเริ่มเคลื่อนไปตามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์    และจัดอาหารเลี้ยงลิง  (บุฟเฟต์ลิง)  ณ  บริเวณหน้าเขาช่องกระจก ซึ่งในปีนี้ตรงกับปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

อบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลัก ถนนสวนสน-อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนได้รู้และเข้าใจ ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม พร้อมทั้งหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตเพื่อเฝ้าระัวังภัยสังคม และร่วมรณรงค์สืบทอดวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหรือปฏิบัติการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หรือปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษรณีย์ลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โหลด หนังสือประกาศรับโอนข้าราชการ โหลด ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ โหลด คำร้องขอโอน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติในงานสะพานวัฒนธรรม ปี ๕๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมและตื่นตาตื่นใจกับ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ Thai Kite & International Kite. ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย สมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , | 2 Comments

ขอเชิญเที่ยวงานสะพานวัฒนธรรม ประจำปี ๕๕

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดการกิจกรรมการแสดง “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” บริเวณสะพานปลาหน้าอ่าวประจวบฯ ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ๑. กิจกรรมการประกวดดนตรีโพล์คซองเยาวชน ๒. ดนตรีสตริงเยาวชน บอสซ่า โดย วงแฟมิลี่ คลองวาฬ วันเสาร์ที่ ๑๑ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกวดร้องเพลงและแสดงดนตรีเยาวชนและประชาชน

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีนักเรียน เยาวชนและประชาชน  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด  ๓  กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน (ชาย – หญิง) สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >>> ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานแถลงข่าวงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

บรรยากาศการแถลงข่าวจัดงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการแถลงข่าว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | 2 Comments