Tag Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส. หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้ ๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์ ๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ขอเชิญองค์กรเครือข่าย เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทบุคคล มี ๓ ด้าน คือ ด้านศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม ๒. ประเภทองค์กร มี ๑ ด้าน คือ ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบเสนอผลงานได้ที่นี่ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบเสนอผลงานประเภทบุคคล แบบเสนอข้อมูลและผลงานขององค์กร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

งาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ชั้นล่างหอประชุมองค์การบริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการกาชาดจังหวัด กรรมการ สมาชิกสโมสร มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน พร้อมประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณลานถนนหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๗.๐๙ น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี … Continue reading

Posted in ๕ ธันวามหาราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข่าวตัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม , บุคคลผู้กระทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี , ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น และรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ – ประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่ พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หัวข้อ เมืองเกาะหลักคุมเข้มร้านเกม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๕

งานประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๕๕ และโครงการรณรงค์งดเหล้าออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว และงานชักพระ (ลากพระ) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยในคืนวันออกพรรษาจะมีพิธีฉลองเรือพระ ณ  บริเวณพิธีหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์   และเช้าวันออกพรรษาตรงกับ วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๑   ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เดินลงมาจากเชิงบันไดเขาช่องกระจกเพื่อรับบิณฑบาต มีขบวนรถพระบรมสารีริกธาตุ  และเรือชักพระเริ่มเคลื่อนไปตามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์    และจัดอาหารเลี้ยงลิง  (บุฟเฟต์ลิง)  ณ  บริเวณหน้าเขาช่องกระจก ซึ่งในปีนี้ตรงกับปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

อบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลัก ถนนสวนสน-อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนได้รู้และเข้าใจ ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม พร้อมทั้งหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตเพื่อเฝ้าระัวังภัยสังคม และร่วมรณรงค์สืบทอดวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหรือปฏิบัติการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หรือปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษรณีย์ลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โหลด หนังสือประกาศรับโอนข้าราชการ โหลด ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ โหลด คำร้องขอโอน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติในงานสะพานวัฒนธรรม ปี ๕๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมและตื่นตาตื่นใจกับ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ Thai Kite & International Kite. ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย สมาคมนักบินว่าว ประเทศไทย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , | 2 Comments

ขอเชิญเที่ยวงานสะพานวัฒนธรรม ประจำปี ๕๕

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ชุด สะพานวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดการกิจกรรมการแสดง “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” บริเวณสะพานปลาหน้าอ่าวประจวบฯ ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ๑. กิจกรรมการประกวดดนตรีโพล์คซองเยาวชน ๒. ดนตรีสตริงเยาวชน บอสซ่า โดย วงแฟมิลี่ คลองวาฬ วันเสาร์ที่ ๑๑ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี ๕๕, สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , | Leave a comment