Tag Archives: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวตัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม , บุคคลผู้กระทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี , ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น และรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ – ประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่ พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตัดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หัวข้อ เมืองเกาะหลักคุมเข้มร้านเกม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment