Tag Archives: เข้าวัดปฏิบัติธรรม

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปี ๒๕๖๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕) ณ ศาลากาญจนาภิเษก ๘๐ ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. **การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพื้นถิ่น

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment