Tag Archives: เฉลิมพระเกียรติ

๑๒ สิงหามหาราชินี ๕๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี จาก ๑๒ สิงหามหาราชินี … Continue reading

Posted in ๑๒ สิงหามหาราชินี, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment