Tag Archives: ไทยนิยมยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด เวทีที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมไทยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการร่วมพัฒนา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment