Tag Archives: 10 ลาน Art 10 Act ไทย

ลานวัฒนธรรม10ลานArt 10Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม 10 ลาน Art 10 Act ไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ สะพานสราญวิถี -การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของเยาวชน -การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร “ผีเสื้อสมุทร” ในเรื่องพระอภัยมณี -การประกวดการแสดงละคร เรื่อง “พระอภัยมณี”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment