ข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา
วัดสำคัญในจังหวัดราชบุรี/ศาสนสถาน
๘ ชาติพันธุ์ในจังหวัด
การแต่งกายของ ๘ ชาติพันธุ์
บุคคลสำคัญในจังหวัดราชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ปรับปรุงเว็ปล่าสุด
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น ๖
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐ โทร.๐๓๒-๓๒๒๘๖๗
สูตรมหัศจรรย์ทำให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
หนังสืออาหารพื้นเมืองราชบุรี
วันลอยกระทง ปี ๒๕๕๕
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอวัดเพลง
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอจอมบึง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบ้านคา
อำเภอสวนผึ้ง
อำเภอโพธาราม
อำเภอปากท่อ
อำเภอบางแพ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดราชบุรี
ประวัติ
ที่ตั้ง
คำขวัญ
ปฎิทิน / กิจกรรม-วันสำคัญ-ประเพณี-เทศกาล ของแต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรี
ราชบุรีไชน่าทาวน์ ถนนอัมรินทร์ ถนนวรเดช อ.เมืองจัดช่วงตรุษจีนของทุกปี /เดือนกุมภาพันธ์
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่พระทางน้ำ วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก ๑๓กุมภาพันธ์
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง ช่วงตรุษจีนของทุกปี
การจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง บริเวณสนามกีฬา อ.สวนผึ้ง ๒๒-๒๔ มีนาคม
งานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี ๒๒กุมภาพันธ์-๓มีนาคม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทรทรงดำตำบลบัวงามอ.ดำเนินสะดวก ที่สนามหลังเทศบาลบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก ช่วงเดือนมีนาคม
เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ที่วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน)ช่วงมีนาคม-เมษายน
ประเพณีสงกรานต์วัดขนอน ณ.วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลัง ที่สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ๒๕ เมษายน
ประเพณีแห่ดอกไม้ลาวเวียง วัดบ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ๑๕-๑๗ เมษายน
งานวันสับปะรดหวานบ้านคา ที่ว่าการอำเภอบ้านคา วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน
ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยงวัดแจ้งเจริญ ณ.วัดแจ้งเจริญ ม.3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง ขึ้น๑๔ค่ำเดือน๕ -แรม๑ค่ำเดือน๕ของทุกปี วันที่ ๕-๗ เมษายน
ประเพณีอิ้นก๊อนฟ้อนแคน วัดดอนพรหม วัดดอนคา วัดตากแดด ต.ดอนคา อ.บางแพ ช่วงเดือนเมษายน
สืบสานประเพณีไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ม.๑ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ ๑๓เมษายน
งานมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ปอยขันโตกรวมใจไทยยวนราชบุรี ๒๐๙ ปี วัดแคทราย อ.เมือง ๒๖ มกราคม
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรมการทหารช่าง(ค่ายภาณุรังษี) ช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี
งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันวิสาขบูชา)อุทยานเขาตะครอง อ.บ้านโป่ง วันที่ ๓-๔มิถุนายน
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีบางแพ(งานวันกุ้ง)บริเวณที่ว่าการอำเภอบางแพและข้างที่ทำการไปรษณีย์อำเภอบางแพช่วงเดือนมิถุนายน
โครงการดำเนินรำลึก๑๐๗ปีเสร็จประพาสต้นอำเภอดำเนินสะดวก บริเวณลานวัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก ช่วงเดือนกรกฎาคม(๓วัน๓คืน)
งานเทศกาลเดือน๙ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญกินข้าวห่อ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา ณ.ศูนย์วัฒนธรรมบ้านบึงกระทิงบน วันขึ้น๙ค่ำ เดือน๙ของทุกปี ๒๖สิงหาคม
เทศกาลกินเจ ณ.โรงเจบ้วนฮกตั้วบ้านโป่ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม (๙วัน๙คืน)
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ลำน้ำแม่กลองข้างห้องสมุดประชาชน อ.บ้านโป่ง วันขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๑๒ ของทุกปี ตรงกับ๒๘พฤศจิกายน
งานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชนเผาไทยพื้นถิ่น(โพหัก)วัดใหย่โพหักตำบลโพหัก อำเภอบางแพ วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม๑ค่ำ เดือน๘
โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเชี่ยม อ.เมือง วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี
งานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.จอมบึง วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
(๒๔ม.ค.๒๕๕๖)ร่วมพัฒนาสำนักงานโครงการ ๕ ส. อ่านต่อ
(๑๘ม.ค.๒๕๕๖)ร่วมพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี อ่านต่อ
(๑๗ม.ค.๒๕๕๖)ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ณ.โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี อ่านต่อ
(๑๖ม.ค.๒๕๕๖)วันครู ณ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี อ่านต่อ
(๑๔ม.ค.๒๕๕๖)นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ตรวจราชการสำนักงานวัฒนธรรม อ่านต่อ
๑๐ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
นั่งรถไฟไปเมืองราชา
;วันเดียวเที่ยวบ้านโป่ง
เส้นทางเที่ยวโพธาราม-วัดเพลง
ร้านอาหารเด็ดๆ
วิถีไท-ยวนแห่งราชบุรี
เที่ยวอุทยานธรรมชาติตามพระราชดำริ
ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตยอดเขาสูงสุดในราชบุรี
กระหรี่ปัปนมสด อีกหนึ่งของฝากจากราชบุรี
กุมภาพันธุ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยนยน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์พศ.๒๕๕๒
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พศ.๒๕๕๑
แบบคำขออนุญาติ/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
 
 
 
 
 
(๗ก.พ.๒๕๕๖)นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงมุฐิตาจิตเนื่องในวันครบรอบวันเกิด พระครูสิริคณาภรณ์ (อเนก) เจ้าอาวาสวัดนาหนอง
(๖ก.พ.๒๕๕๖)นายอำนาจ กรมมาวัฒนธรรมราชบุรี ร่วมบริจากรางวัลเพื่องานเที่ยวราชบุรีของดีเมื่อโอ่ง ณ กาชาดราชบุรี
(๔ก.พ.๒๕๕๖)ประชุม "พุทธสภา"สภาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข็มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน
(๓๐ม.ค.๒๕๕๖)ประชุมประจำเดือนมกราคม
(๒๙ ม.ค.๒๕๕๖)โครงการประกวดจินตลีลารักชาติ อ่านต่อ
โครงการจัดงาน"วัฒนธรรมสงกรานต์ไทยมอญลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี"๑๕ เมษายน ณ.วัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง
โครงการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีวันออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของตำบลนครชุมน์ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ณ วัดนครชุมน์
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลเบิกไพร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน บริเวณริมน้ำแม่กลอง ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานหมายเลข ๑๘ วัดโขลงสุวรรณคีร
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องอัฐบริขาร
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดราชบุร
 
 
กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันที่๒๑-๒๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
 
(๒๘ก.พ.๒๕๕๖)ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
(๒๕ก.พ.๒๕๕๖)โครงการประกวดจินตลีลารักชาติ
(๒๕ก.พ.๒๕๕๖)โครงการประกวดบรรยายธรรม ณ.วัดมหาธาตุ
(๒๓-๒๔ก.พ.๒๕๕๖)การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ระดับจังหวัดประจำปี  ๒๕๕๖
(๒๒ก.พ.๒๕๕๖)ประกวดธิดาโอ่ง ในงานเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
(๒๒ก.พ.๒๕๕๖)นัดพบแรงงานยุคใหม่เพื่อคนไทยมีงานทำ ณ โรงยิมเนเชียมราชบุรี อ่านต่อ
คนไทยกลางถิ่น
ชาวไทยเขมร
ชาวไทยลาวตี้
ชาวไทยลาวโซ่ง
ชาวไทยกระเหรี่ยง
ชาวไทยมอญ
ชาวไท-ยวน
ชาวไทยจีน
(๘มี.ค.๒๕๕๖)ถ่ายทำรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ณ ริมเขื่อนรัชประชา
(๗มี.ค.๒๕๕๖)ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลองุ่นหวาน"
(๖มี.ค.๒๕๕๖)ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลวงพ่อสด
(๕มี.ค.๒๕๕๖)ร่วมงาน "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ" ณ ศาลาประชาร่วมใจ
(๔มี.ค.๒๕๕๖)ร่วมพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตบูรณะซ่อมแซมอาคารสโมสรเสือป่าฯ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๔
(๓มี.ค.๒๕๕๖)วันชาติมอญ ครั้งที่ ๖๖ วัดดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(๒มี.ค.๒๕๕๖)งานประกวดแพะ จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่ม
ชุดลำลอง(หญิง) เสื้อคอปาดผูกเอว ปรับให้ทันสมัยโดยการวางแนวเฉียงเพื่อนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์เล่นลวดลาย และมีเส้นต่อกลางตัว
ชุดลำลอง (ชาย) เสื้อที่นิยมใส่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปรับให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โดยปรับปกแบบโปโล สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส  
ชุดใส่ทำงาน (หญิง)  เสื้อป้ายจากชาวไทยลื้อ เพิ่มปกให้ดูสุภาพเรียบร้อย ปรับระดับความยาวแขนให้สั้นขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน ใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นตัวเสื้อ ส่วนปก เป็นผ้าเรียบสีขาว
ชุดใส่ทำงาน(ชาย)  เสื้อไทจากชาวไทยทรงดำ ปรับให้แขนสั้น เพื่อให้สวมใส่ได้ง่ายขึ่น ตัวเสื้อใช้ผ้าฝ้ายทอมือ ส่วนปกเป็นผ้าพื้นเรียบสีขาว 
ชุดกึ่งทางการ(ชาย-หญิง) เสื้อผ้าฝ้ายทอ ลายในตัว โดยประยุกต์จากเสื้อพระราชนิยมลดทอนรายละเอียด
   
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำแบบผ้าไทย 5 แบบ มาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการสวมใส่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
 
 
 
(๒๐ มี.ค.๒๕๕๖)
(๑๒-๑๕มี.ค.๒๕๕๖)โครงการค่ายเยาวชน ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี