โครงการสรงน้ำพระพุทธรูป ๙ วัด เสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 5597
 • IMG 5608
 • IMG 5621
 • IMG 5629
 • IMG 5672
 • IMG 5674
 • IMG 5693
 • IMG 5698
 • IMG 5700
 • IMG 5702
 • IMG 5720
 • IMG 5753
 • IMG 5764
 • IMG 5787
 • IMG 5801
 • IMG 5833
 • IMG 5842
 • IMG 5850
 • IMG 5858
 • IMG 5866
 • IMG 5874
 • IMG 5880
 • IMG 5905
 • IMG 5918
 • IMG 5935
 • IMG 5942
 • IMG 5967
 • IMG 5989
 • IMG 6004
 • IMG 6015
 • IMG 6018
 • IMG 6040
 • IMG 6065
 • IMG 6086
 • IMG 6135
 • IMG 6152
 • IMG 6166
 • IMG 6173
 • IMG 6194
 • IMG 6211
 • IMG 6212
 • IMG 5595