สรงน้ำพระพุทธรูป ๙ วัด เสริมสิริมงคล

IMG 2729 IMG 2737 IMG 2746 IMG 2748
IMG 2757 IMG 2777 IMG 2779 IMG 2781
IMG 2783 IMG 2785 IMG 2792 IMG 2801
IMG 2811 IMG 2817 IMG 2849 IMG 2858
IMG 2860 IMG 2862 IMG 2867 IMG 2869
IMG 2872 IMG 2876 IMG 2877 IMG 2879
IMG 2882 IMG 2884 IMG 2887 IMG 2890
IMG 2891 IMG 2893 IMG 2894 IMG 2897
IMG 2899 IMG 2901 IMG 2902 IMG 2906
IMG 2907 IMG 2909 IMG 2912 IMG 2942
IMG 2951 IMG 2957 IMG 2964 IMG 2984
IMG 2987 IMG 3015 IMG 3025 IMG 3035
IMG 3042 IMG 3085 IMG 3111 IMG 3120
IMG 3144 IMG 3152 IMG 3166 IMG 3172
IMG 3188 IMG 3241 IMG 3244 IMG 3247
IMG 3263 IMG 3265 IMG 3270