อาสาฬหฯ สักการะสังเวชนีย์ที่ส่องดาว

IMG 8364 IMG 7893 IMG 7895 IMG 7898
IMG 7900 IMG 7903 IMG 7906 IMG 7909
IMG 7913 IMG 7916 IMG 7919 IMG 7922
IMG 7923 IMG 7924 IMG 7927 IMG 7929
IMG 7931 IMG 7933 IMG 7938 IMG 7952
IMG 7954 IMG 7957 IMG 7960 IMG 7962
IMG 7963 IMG 7968 IMG 7972 IMG 7976
IMG 7985 IMG 7989 IMG 7996 IMG 8001
IMG 8002 IMG 8006 IMG 8008 IMG 8010
IMG 8016 IMG 8019 IMG 8023 IMG 8027
IMG 8029 IMG 8033 IMG 8036 IMG 8041
IMG 8049 IMG 8053 IMG 8054 IMG 8084
IMG 8085 IMG 8089 IMG 8106 IMG 8114
IMG 8119 IMG 8120 IMG 8134 IMG 8138
IMG 8144 IMG 8146 IMG 8149 IMG 8161
IMG 8164 IMG 8165 IMG 8167 IMG 8170
IMG 8172 IMG 8173 IMG 8174 IMG 8176
IMG 8180 IMG 8184 IMG 8187 IMG 8188
IMG 8194 IMG 8196 IMG 8202 IMG 8204
IMG 8205 IMG 8207 IMG 8208 IMG 8209
IMG 8210 IMG 8211 IMG 8213 IMG 8218
IMG 8223 IMG 8226 IMG 8229 IMG 8232
IMG 8243 IMG 8248 IMG 8260 IMG 8266
IMG 8269 IMG 8275 IMG 8277 IMG 8282
IMG 8292 IMG 8299 IMG 8302 IMG 8308
IMG 8313 IMG 8320 IMG 8325 IMG 8327
IMG 8330 IMG 8333 IMG 8338 IMG 8343
IMG 8351 IMG 8354 IMG 8363