พิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

IMG 4864 IMG 4869 IMG 4875 IMG 4876
IMG 4889 IMG 4890 IMG 4892 IMG 4893
IMG 4895 IMG 4896 IMG 4899 IMG 4901
IMG 4904 IMG 4905 IMG 4912 IMG 4913
IMG 4916 IMG 4918 IMG 4921 IMG 4926
IMG 4930 IMG 4932 IMG 4937 IMG 4941
IMG 4944 IMG 4945 IMG 4946 IMG 4949
IMG 4950 IMG 4953 IMG 4956 IMG 4958
IMG 4962 IMG 4966 IMG 4969 IMG 4974
IMG 4979 IMG 4981 IMG 4985 IMG 4989
IMG 4991 IMG 4993 IMG 4994 IMG 4997
IMG 5000 IMG 5001 IMG 5002 IMG 5008
IMG 5012 IMG 5014 IMG 5018 IMG 5020
IMG 5026 IMG 5029 IMG 5030 IMG 5033
IMG 5038 IMG 5040 IMG 5050 IMG 5060
IMG 5066 IMG 5068 IMG 5071 IMG 5075
IMG 5078 IMG 5080 IMG 5083 IMG 5084