พิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา สัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

IMG 5164 IMG 5166 IMG 5167 IMG 5168
IMG 5169 IMG 5171 IMG 5172 IMG 5174
IMG 5175 IMG 5177 IMG 5186 IMG 5188
IMG 5189 IMG 5192 IMG 5196 IMG 5198
IMG 5200 IMG 5204 IMG 5206 IMG 5210
IMG 5214 IMG 5219 IMG 5223 IMG 5231
IMG 5235 IMG 5236 IMG 5238 IMG 5243
IMG 5245 IMG 5248 IMG 5249 IMG 5250
IMG 5252 IMG 5254 IMG 5258 IMG 5263
IMG 5266 IMG 5267 IMG 5271 IMG 5272
IMG 5274 IMG 5278 IMG 5282 IMG 5286
IMG 5291 IMG 5295 IMG 5296 IMG 5299
IMG 5301 IMG 5303 IMG 5305 IMG 5306
IMG 5308 IMG 5309 IMG 5312 IMG 5317
IMG 5327 IMG 5331 IMG 5332 IMG 5340
IMG 5341 IMG 5343 IMG 5344 IMG 5349
IMG 5358 IMG 5371 IMG 5381 IMG 5384
IMG 5392 IMG 5394 IMG 5396 IMG 5403
IMG 5405 IMG 5412 IMG 5417 IMG 5418
IMG 5425 IMG 5434 IMG 5439 IMG 5444
IMG 5447 IMG 5452 IMG 5454 IMG 5456
IMG 5459 IMG 5462 IMG 5466 IMG 5467
IMG 5470 IMG 5472 IMG 5474 IMG 5478
IMG 5480 IMG 5483 IMG 5495 IMG 5496
IMG 5497 IMG 5499 IMG 5500 IMG 5502
IMG 5504 IMG 5511 IMG 5516 IMG 5519
IMG 5521 IMG 5527 IMG 5529 IMG 5531
IMG 5533 IMG 5536 IMG 5537 IMG 5538
IMG 5541 IMG 5542 IMG 5545