ตักบาตรสัปดาห์วิสขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

IMG 5094 IMG 5095 IMG 5100 IMG 5103
IMG 5104 IMG 5106 IMG 5108 IMG 5110
IMG 5111 IMG 5116 IMG 5118 IMG 5125
IMG 5126 IMG 5127 IMG 5128 IMG 5130
IMG 5133 IMG 5135 IMG 5138 IMG 5141
IMG 5142 IMG 5146 IMG 5149 IMG 5152
IMG 5155 IMG 5156 IMG 5157 IMG 5158
IMG 5160