ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 3558
 • IMG 3563
 • IMG 3564
 • IMG 3566
 • IMG 3570
 • IMG 3574
 • IMG 3585
 • IMG 3587
 • IMG 3591
 • IMG 3596
 • IMG 3599
 • IMG 3600
 • IMG 3605
 • IMG 3610
 • IMG 3614
 • IMG 3619
 • IMG 3621
 • IMG 3626
 • IMG 3627
 • IMG 3628
 • IMG 3630
 • IMG 3635
 • IMG 3638
 • IMG 3646
 • IMG 3654
 • IMG 3660
 • IMG 3671
 • IMG 3679
 • IMG 3682
 • IMG 3683
 • IMG 3684
 • IMG 3688
 • IMG 3693
 • IMG 3708
 • IMG 3721
 • IMG 3724
 • IMG 3730
 • IMG 3740
 • IMG 3744
 • IMG 3751
 • IMG 3783
 • IMG 3794
 • IMG 3798
 • IMG 3812
 • IMG 3816
 • IMG 3840
 • IMG 3844
 • IMG 3862
 • IMG 3870
 • IMG 3875
 • IMG 3880
 • IMG 3883
 • IMG 3892
 • IMG 3913
 • IMG 3916
 • IMG 3918
 • IMG 3920
 • IMG 3922
 • IMG 3555