แถลงข่าวการจัดงานเทสกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 7306
 • IMG 7307
 • IMG 7309
 • IMG 7315
 • IMG 7317
 • IMG 7327
 • IMG 7328
 • IMG 7332
 • IMG 7335
 • IMG 7338
 • IMG 7343
 • IMG 7345
 • IMG 7347
 • IMG 7351
 • IMG 7302