“รำลึกวันสันติภาพ” และนายเตียง ศิริขันธ์ (พลูโต) “ขุนพลภูพาน”

 • IMG 8558
 • IMG 8564
 • IMG 8570
 • IMG 8573
 • IMG 8577
 • IMG 8578
 • IMG 8590
 • IMG 8594
 • IMG 8596
 • IMG 8598
 • IMG 8600
 • IMG 8604
 • IMG 8612
 • IMG 8615
 • IMG 8621
 • IMG 8626
 • IMG 8629
 • IMG 8641
 • IMG 8644
 • IMG 8646
 • IMG 8651
 • IMG 8655
 • IMG 8662
 • IMG 8669
 • IMG 8671
 • IMG 8673
 • IMG 8675
 • IMG 8684
 • IMG 8690
 • IMG 8694
 • IMG 8699
 • IMG 8705
 • IMG 8708
 • IMG 8715
 • IMG 8717
 • IMG 8723
 • IMG 8727
 • IMG 8733
 • IMG 8750
 • IMG 8753
 • IMG 8757
 • IMG 8759
 • IMG 8766
 • IMG 8769
 • IMG 8779
 • IMG 8556