ลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

IMG 0067 IMG 0201 IMG 0215 IMG 0251
IMG 0284 IMG 0286 IMG 0310 IMG 0376
IMG 0378 IMG 0384 IMG 0385 IMG 0391
IMG 0399 IMG 0511 IMG 0547 IMG 0553
IMG 0562 IMG 0594 IMG 0624 IMG 0638
IMG 0668 IMG 0687 IMG 0689 IMG 0692
IMG 0704 IMG 0707 IMG 0713