โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ บ้านสร้างขุ่ย อำเภอพังโคน

MG 3102 MG 3112 MG 3113 MG 3117
MG 3122 MG 3123 MG 3126 MG 3128
MG 3137 MG 3138 MG 3141 MG 3142
MG 3145 MG 3153 MG 3158 MG 3161
MG 3168 MG 3175