พิธีบวงสรวงพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์จำลอง

 • 1
 • IMG 2523
 • IMG 2529
 • IMG 2535
 • IMG 2561
 • IMG 2568
 • IMG 2569
 • IMG 2574
 • IMG 2577
 • IMG 2583
 • IMG 2588
 • IMG 2595
 • IMG 2600
 • IMG 2603
 • IMG 2612
 • IMG 2615
 • IMG 2620
 • IMG 2627
 • IMG 2629
 • IMG 2635
 • IMG 2640
 • IMG 2649
 • IMG 2652
 • IMG 2655
 • IMG 2657
 • IMG 2658
 • IMG 2661
 • IMG 2665
 • IMG 2668
 • IMG 2676
 • IMG 2681
 • IMG 2686
 • IMG 2695
 • IMG 2702
 • IMG 2706
 • IMG 2713
 • IMG 2717
 • IMG 2720
 • IMG 2722
 • IMG 2736