รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม(นายกฤษศญพงษ์ ศิริ)พร้อมคณะด้วยความยินดียิ่ง

 • IMG 3712
 • IMG 3716
 • IMG 3719
 • IMG 3721
 • IMG 3728
 • IMG 3740
 • IMG 3752
 • IMG 3757
 • IMG 3764
 • IMG 3777
 • IMG 3792
 • IMG 3794
 • IMG 3809
 • IMG 3815
 • IMG 3820
 • IMG 3829
 • IMG 3842
 • IMG 3850
 • IMG 3859
 • IMG 3872
 • IMG 3878
 • IMG 3890
 • IMG 3896
 • IMG 3915
 • IMG 3920
 • IMG 3929
 • IMG 3933
 • IMG 3937
 • IMG 3946
 • IMG 3953
 • IMG 3957
 • IMG 3965
 • IMG 3974
 • IMG 3983
 • IMG 3988
 • IMG 3996
 • IMG 3998
 • IMG 4003
 • IMG 4011
 • IMG 4015
 • IMG 4018
 • IMG 4025
 • IMG 4029
 • IMG 4034
 • IMG 4041
 • IMG 4048
 • IMG 4051
 • IMG 4063
 • IMG 4071
 • IMG 4076
 • IMG 4089
 • IMG 4094
 • IMG 4099
 • IMG 4101
 • IMG 4107
 • IMG 4110
 • IMG 4114
 • IMG 4118
 • IMG 4120