พิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และพระฉายาลักษณ์ ฯ

8243 8244 8245 8246
8247 8248 n20140718145254 6457 (1)