พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๕๖

 • 1
 • IMG 4124
 • IMG 4129
 • IMG 4130
 • IMG 4133
 • IMG 4136
 • IMG 4137
 • IMG 4140
 • IMG 4142
 • IMG 4144
 • IMG 4153
 • IMG 4155
 • IMG 4156
 • IMG 4159
 • IMG 4161
 • IMG 4163
 • IMG 4166
 • IMG 4168
 • IMG 4177
 • IMG 4180
 • IMG 4186
 • IMG 4188
 • IMG 4195
 • IMG 4199
 • IMG 4201
 • IMG 4208
 • IMG 4215
 • IMG 4219
 • IMG 4222
 • IMG 4225
 • IMG 4226
 • IMG 4230
 • IMG 4234
 • IMG 4238
 • IMG 4240
 • IMG 4243
 • IMG 4247
 • IMG 4250
 • IMG 4251
 • IMG 4253
 • IMG 4254
 • IMG 4256
 • IMG 4259
 • IMG 4262
 • IMG 4265
 • IMG 4268
 • IMG 4274
 • IMG 4279
 • IMG 4281
 • IMG 4282
 • IMG 4285