พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 7364
 • IMG 7359
 • IMG 7374
 • IMG 7448
 • IMG 7467
 • IMG 7477
 • IMG 7486
 • IMG 7495
 • IMG 7510
 • IMG 7514
 • IMG 7519
 • IMG 7524
 • IMG 7533
 • IMG 7537
 • IMG 7546
 • IMG 7548
 • IMG 7552
 • IMG 7561
 • IMG 7568
 • IMG 7580
 • IMG 7586
 • IMG 7589
 • IMG 7598
 • IMG 7602
 • IMG 7612
 • IMG 7621
 • IMG 7622
 • IMG 7636
 • IMG 7640