สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

 • IMG 0364
 • IMG 0323
 • IMG 0330
 • IMG 0333
 • IMG 0348
 • IMG 0353
 • IMG 0354
 • IMG 0359
 • IMG 0362
 • IMG 0371
 • IMG 0376
 • IMG 0381
 • IMG 0391
 • IMG 0396
 • IMG 0399
 • IMG 0406
 • IMG 0416
 • IMG 0419
 • IMG 0434
 • IMG 0314