พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 7647 exposure
 • IMG 7650 exposure
 • IMG 7672 exposure
 • IMG 7674 exposure
 • IMG 7676 exposure
 • IMG 7677 exposure
 • IMG 7680 exposure
 • IMG 7683 exposure
 • IMG 7687 exposure
 • IMG 7689 exposure
 • IMG 7691 exposure
 • IMG 7696 exposure
 • IMG 7712 exposure
 • IMG 7715 exposure
 • IMG 7719 exposure
 • IMG 7725 exposure
 • IMG 7743 exposure
 • IMG 7748 exposure
 • IMG 7750 exposure
 • IMG 7755 exposure
 • IMG 7757 exposure
 • IMG 7759 exposure
 • IMG 7772 exposure
 • IMG 7775 exposure
 • IMG 7642 exposure