จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดสกลนคร

 • IMG 0879
 • IMG 0889
 • IMG 0898
 • IMG 0902
 • IMG 0908
 • IMG 0910
 • IMG 0916
 • IMG 0924
 • IMG 0934
 • IMG 0937
 • IMG 0954
 • IMG 0965
 • IMG 1021
 • IMG 1030
 • IMG 1064
 • IMG 1080
 • IMG 1099
 • IMG 1108
 • IMG 1111
 • IMG 1117
 • IMG 1120
 • IMG 1125
 • IMG 1160
 • IMG 1167
 • IMG 1169
 • IMG 0874