พิธีเปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 • 1
 • IMG 4286
 • IMG 4293
 • IMG 4296
 • IMG 4302
 • IMG 4306
 • IMG 4308
 • IMG 4313
 • IMG 4315
 • IMG 4330
 • IMG 4331
 • IMG 4335
 • IMG 4337
 • IMG 4339
 • IMG 4345
 • IMG 4351
 • IMG 4354
 • IMG 4356
 • IMG 4357
 • IMG 4358
 • IMG 4361
 • IMG 4370
 • IMG 4374
 • IMG 4377
 • IMG 4381
 • IMG 4391
 • IMG 4396
 • IMG 4405
 • IMG 4407
 • IMG 4411
 • IMG 4413
 • IMG 4420
 • IMG 4423
 • IMG 4425