ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะพื้นบ้าน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 7777
 • IMG 7786
 • IMG 7795
 • IMG 7799
 • IMG 7805
 • IMG 7807
 • IMG 7813
 • IMG 7820
 • IMG 7825
 • IMG 7831
 • IMG 7834
 • IMG 7836
 • IMG 7840
 • IMG 7849
 • IMG 7858
 • IMG 7860
 • IMG 7864
 • IMG 7865
 • IMG 7869
 • IMG 7878
 • IMG 7880
 • IMG 7886
 • IMG 7891
 • IMG 7894
 • IMG 7916
 • IMG 7929
 • IMG 7933
 • IMG 7937
 • IMG 7940
 • IMG 7957
 • IMG 7966
 • IMG 7970
 • IMG 7976
 • IMG 7982
 • IMG 7985
 • IMG 7990
 • IMG 7991
 • IMG 7994
 • IMG 7995
 • IMG 7997
 • IMG 8000
 • IMG 8002
 • IMG 8004