งานวันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 4830
 • IMG 4385
 • IMG 4389
 • IMG 4392
 • IMG 4396
 • IMG 4405
 • IMG 4413
 • IMG 4442
 • IMG 4447
 • IMG 4458
 • IMG 4459
 • IMG 4466
 • IMG 4480
 • IMG 4491
 • IMG 4494
 • IMG 4497
 • IMG 4669
 • IMG 4677
 • IMG 4679
 • IMG 4680
 • IMG 4682
 • IMG 4685
 • IMG 4686
 • IMG 4688
 • IMG 4689
 • IMG 4696
 • IMG 4698
 • IMG 4701
 • IMG 4704
 • IMG 4717
 • IMG 4721
 • IMG 4724
 • IMG 4735
 • IMG 4739
 • IMG 4741
 • IMG 4743
 • IMG 4749
 • IMG 4756
 • IMG 4759
 • IMG 4761
 • IMG 4767
 • IMG 4769
 • IMG 4771
 • IMG 4772
 • IMG 4775
 • IMG 4776
 • IMG 4779
 • IMG 4780
 • IMG 4782
 • IMG 4787
 • IMG 4789
 • IMG 4790
 • IMG 4793
 • IMG 4795
 • IMG 4797
 • IMG 4800
 • IMG 4803
 • IMG 4809
 • IMG 4813
 • IMG 4816
 • IMG 4820
 • IMG 4824
 • IMG 4825
 • IMG 4827
 • IMG 4829
 • IMG 4832
 • IMG 4834
 • IMG 4836
 • IMG 4840
 • IMG 4843
 • IMG 4849
 • IMG 4856
 • IMG 4858
 • IMG 4860
 • IMG 4862
 • IMG 4864
 • IMG 4865
 • IMG 4867
 • IMG 4869
 • IMG 4871
 • IMG 4873
 • IMG 4875
 • IMG 4891
 • IMG 4894
 • IMG 4898
 • IMG 4904
 • IMG 4907
 • IMG 4909
 • IMG 4919
 • IMG 4923
 • IMG 4925
 • IMG 4926
 • IMG 4927
 • IMG 4928
 • IMG 4933
 • IMG 4936
 • IMG 4940
 • IMG 4943
 • IMG 4947
 • IMG 4948
 • IMG 4954
 • IMG 4956
 • IMG 4959
 • IMG 4964
 • IMG 4965
 • IMG 4973
 • IMG 4979
 • IMG 4987
 • IMG 4990
 • IMG 4994
 • IMG 4998
 • IMG 4382