พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ

IMG 8401 IMG 8393 IMG 8394 IMG 8395
IMG 8398 IMG 8400 IMG 8404 IMG 8407
IMG 8408 IMG 8409 IMG 8414 IMG 8418
IMG 8419 IMG 8426 IMG 8429 IMG 8433
IMG 8435 IMG 8438 IMG 8440 IMG 8445
IMG 8447 IMG 8450 IMG 8451 IMG 8454
IMG 8455 IMG 8460 IMG 8470 IMG 8472