งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

 • DSCF5493
 • DSCF5444
 • IMG 3150
 • IMG 3141
 • IMG 3006
 • IMG 2996
 • DSCF5486
 • DSCF5497
 • IMG 2986
 • IMG 3075
 • IMG 3003
 • DSCF5431 1
 • IMG 3060
 • IMG 2993
 • IMG 3001
 • IMG 3027
 • IMG 3143
 • IMG 3008
 • IMG 3129
 • IMG 3035
 • IMG 3152
 • IMG 3128
 • IMG 3069
 • IMG 3023
 • IMG 3012
 • IMG 3018
 • DSCF5488
 • IMG 3127
 • IMG 2994
 • IMG 3005
 • IMG 2999
 • DSCF5485
 • DSCF5441
 • IMG 3111
 • DSCF5502
 • IMG 3121
 • IMG 3124
 • IMG 2988
 • IMG 2998
 • IMG 3029
 • IMG 3020