งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 • 1
 • IMG 6622 exposure
 • IMG 6626 exposure
 • IMG 6628 exposure
 • IMG 6638 exposure
 • IMG 6646 exposure
 • IMG 6651 exposure
 • IMG 6654 exposure
 • IMG 6695 exposure
 • IMG 6704 exposure
 • IMG 6710 exposure
 • IMG 6714 exposure
 • IMG 6718 exposure
 • IMG 6720 exposure
 • IMG 6729 exposure
 • IMG 6735 exposure
 • IMG 6740 exposure
 • IMG 6759 exposure