พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติร่วมกัน (MOU)

 • IMG 1172
 • IMG 1185
 • IMG 1191
 • IMG 1194
 • IMG 1199
 • IMG 1201
 • IMG 1202
 • IMG 1212
 • IMG 1217
 • IMG 1219
 • IMG 1228
 • IMG 1231
 • IMG 1236
 • IMG 1240
 • IMG 1242
 • IMG 1244
 • IMG 1245
 • IMG 1247
 • IMG 1249
 • IMG 1253
 • IMG 1260
 • IMG 1261